Blog Page

Izmene na PDV evidencijama – ulazni računi

U meniju „Izveštaji“ dodata su tri nova izveštaja: – Knjiga primljenih računa 2013 – Pregled obrač. PDV po PR 2013 – Podaci za poresku prijavu 2013 1. Knjiga primljenih računa 2013 – u koloni 11 je prikazana osnovica i za odbitni i za neodbitni PDV – u zbiru je dat iznos kolona 9+10+11 2. Pregled obrač. PDV po PR 2013 –  u koloni 7 dat je zbir kolona 9+10+11 iz knjige primljenih računa 3. Podaci za poresku prijavu 2013 – u redu  8. pod pozicijom 008 dat je zbir kolona 9+10+11 iz knjige primljenih računa

Izmene – KEPU

Nove izmene pravilnika o evidentiranju prometa robe i usluga u obrascu KEPU i drugim evidencijama možete preuzeti ovde.

Izveštaji

Informacioni sistem za kreiranje periodičnih izveštaja (bilansi stanja i uspeha, poreski bilansi i krediti, porezi na dobit, amortizacija…).