Dragan

Published: 18 articles

Izveštaji

Informacioni sistem za kreiranje periodičnih izveštaja (bilansi stanja i uspeha, poreski bilansi i krediti, porezi na dobit, amortizacija…).

Fakturisanje

Aplikacija za izdavanje ponuda, profaktura i faktura pogodna za sve vrste kompanija.