Cenovnik

Naziv aplikacijeMesečna naknada


Cena kod kupovine
Finansijsko knjigovodstvo10.00150.00
PDV evidencije10.00150.00
Materijalno knjigovodstvo sa proizvodnjom10.00250.00
Robno knjigovodstvo sa fakturisanjem robe i usluga10.00200.00
Maloprodaja10.00150.00
Osnovna sredstva10.00150.00
Blagajna10.00100.00
Obračun zarada10.00200.00
Prosto knjigovodstvo25.00300.00
Sitan inventar10.00200.00
Ostala lična primanja10.00100.00
Nalozi za prenos5.0050.00
Nalozi za uplatu5.0050.00
Specifikacije čekova građana5.0050.00
Kooperacija-ugovaranje poljoprivredne proizvodnje30.00400.00
Osiguranje-praćenje prijema i prodaje polisa20.00300.00
Obračun prevoza radnika10.00150.00
Praćenje rada servisa20.00250.00
Praćenje rada voznog parka20.00250.00
Praćenje rada članova omladinskih zadruga20.00250.00
Pekara-planiranje, proizvodnja, distribucija i fakturisanje30.00350.00
NeoSoft, Veternik26.11.2012.
Gore navedene cene su date u bodovima bez PDV-a, a obračunavaju se na dan plaćanja po gornjem kursu EUR-a. Programi su predviđeni za rad na DOS i WINDOWS operativnim sistemima sa računarima klase Pentium I ili novijim i nemaju posebnih zahteva kada je u pitanju RAM memorija. Način plaćanja aplikacija je putem permanentne mesečne naknade ili kupovinom. Ako se odlučite za mesečnu naknadu ona bi se plaćala jednom mesečno za prethodni mesec do 15. u tekućem mesecu. U mesečnu naknadu je uračunato sledeće:
 • cena programa,
 • instalacija programa,
 • obuka korisnika za rad na programima,
 • podešavanje računara i operativnih sistema za rad sa programima,
 • intervencije izazvane nepredviđenim načinom rukovanja programima,
 • intervencije izazvane tehničkim smetnjama na računarskom sistemu,
 • izmene na programima izazvane zakonskim promenama.
Ako se odlučite za kupovinu programa u cenu je uračunato sledeće:
 • cena programa,
 • instalacija programa,
 • obuka korisnika za rad na programima 4 sata za svaku aplikaciju,
 • podešavanje računara i operativnih sistema za rad sa programima.
Cena programa se odnosi na jednu instalaciju. Za svaku narednu instalaciju (firmu) placa se 30% od osnovne cene programa. Naknadne intervencije i zakonske izmene se dodatno plaćaju u zavisnosti od tipa izmene ili intervencije. Ukoliko se programi plaćaju putem mesečne naknade za knjigovodstvene agencije postoje specijalni popusti.
Broj firmi koje agencija vodiBroj aplikacija koje agencija koristiMesečna naknada
od 1 do 5do 320
od 6 do 10do 525
od 11 do 20do 730
od 21 do 40do 1050
od 41 do 60do 10100
od 61 do 200sve aplikacije150
od 201 do 500sve aplikacije250
NeoSoft, Veternik26.11.2012.
Cena jednog sata programiranja, obuke ili intervencije na operativnom sistemu ili podacima je 1.000,00 dinara. Cena jednog sata konsultantskih usluga je 2.000,00 dinara. Obračunava se svaki započeti sat rada. Cena izlaska na teren do 30 km od sedišta firme se ne naplaćuje. Cena izlaska na teren, ako je udaljenost preko 30 km od sedišta firme je 30% od cene jednog litra benzina po kilometru. Obračunava se svaki započeti sat.