FIOP-KIF – PDV evidencije

Aplikacija za vođenje kniga primljenih i izdatih računa – PDV evidencija.