Blog Page

Fakturisanje

Aplikacija za izdavanje ponuda, profaktura i faktura pogodna za sve vrste kompanija.

Blagajna

BlagajnaMogućnosti

 

 • Knjiženje naloga blagajne (dinarske i devizne)
 • Automatsko knjiženje blagajne u glavnu knjigu
 • Štampa naloga blagajne
 • Štampa dnevnika blagajne

Evidencije

 

 • Vrste blagajni (dinarske i devizne)
 • Vrste naloga blagajne
 • Blagajnici
 • Analitički kontni okvir
 • Poslovni partneri
 • Troškovna mesta
 • Zaposleni radnici
 • Fizička lica
 • Strane valute

PDV evidencije

PDV evidencije

 

Mogućnosti

 

 • Knjiženje sprovodnica (naloga za PDV evidencije)
 • Klasifikacija sadržaja PDV dokumenata prema zakonu o PDV
 • Evidentiranje osnovica za PDV prema potrebama knjiženja u glavnu knjigu
 • Štampa knjiga izdatih računa
 • Štampa knjiga primljenih računa
 • Štampa knjiga izdatih računa maloprodaje
 • Štampa pregleda primljenih računa
 • Štampa pregleda izdatih računa

Evidencije

 

 • Vrste knjiga primljenij i izdatih računa
 • Vrste sprovodnica
 • Poreski periodi
 • Vrste dokumenata sa šemom knjiženja u finansijsko knjigovodstvo
 • Analitički kontni okvir
 • Poslovni partneri
 • Troškovna mesta
 • Vrste naloga glavne knjige

O nama

Osnivanje i vlasništvo

Kompanija NeoSoft osnovana je januara meseca 2007. godine, u vlasništvu Jovice Simonovića iz Veternika.


Ciljevi

Ciljevi kompanije sastoje se od radova na unapređenjima svakog segmenta postojećih aplikacija.

 

Zaposleni


Darko Drljača (1979.), zaposlen u kompaniji kao programer od 2005. godine.