Prednosti korištenja

Opšte prednosti korištenja NeoSoft aplikacija su sledeće:

 
  • Mogućnost plaćanja odjednom, ili putem mesečne nadoknade (samo za vreme korištenja programa) koja uključuje i svakodnevnu tehničku podršku (sa opcijom za podršku putem aplikacija za rad na udaljenim lokacijama – RDC).
  • Kompletno podešavanje svih radnih stanica i servera je uključeno u cenu programa.
  • Kompletna obuka zaposlenih
  • Dodavanje novih funkcija i izveštaja po zahtevu.